Välkommen!

Hej och välkommen till Andelslaget Odlarringens hemsida!

Odlarringen är ett andelslag som startades 1985 med målet att odla och sälja ekologiskt odlade grönsaker på Åland.
Odlarringen vill ge alla ålänningar en möjlighet att på ett smidigt sätt kunna köpa och konsumera ekologiskt odlade grönsaker. Vi säljer våra produkter i lokala affärer och till daghem, skolor och äldreboenden.

Andelsstämman 2018

Hölls tisdagen den 3 april 2018 på Ålands Landsbygdscentrum

Andelslaget Odlarringens ordinarie Andelstämma den 03.04.2018 på Ålands Landsbygdscentrum
Närvarande: , John Mattsson, Gunilla Mattsson, Anders Johansson, Lillemor Björkroos, Sven
Sjölund, Lotta Sjölund, Isabell Kvarnfors, Benita Björklund, Mats Björklund, Matilda Erikson,
Soile Wartiainen, Cecilia Persson, Jan Holmes

Utdrag ur stämmoprotokollet:

Val av styrelse: Alla i nuvarande styrelsemedlemmar stannar kvar. John Mattsson fortsatte
som ordförande. Övriga styrelsemedlemmar: Anders Johansson, Benita Björklund, Cecilia
Persson, Sven Sjölund. Suppleanter: Gunilla Mattsson, Lillemor Björkroos.
Samma antal styrelsemedlemmar som tidigare år.

Andelsinsats 50E och inträdesavgift 250E oförändrad

Förslag till nya stadgar godkändes enhälligt av stämman. Nya stadgarna bifogas protokollet.
 

loading...

Aktuellt

Vårt aktuella sortiment finner du  under fliken aktuellt.

Odlarringen deltog hösten 2017 i Skördefest på Bolstaholm
som ägde rum den 22-24.9.2017

Odlarringen fanns även på Marksogens Lamm under skördefesten

Våra odlare

Odlarringen har idag 13 aktiva odlare som odlar och levererar ekologiska grönsaker över hela Åland!
Lär känna dem lite bättre under fliken Odlare eller klicka här.

Mumsiga recept

Med ekologiska grönsaker och andra fina råvaror är det enkelt att lyckas i köket!
Under fliken recept har vi samlat våra favoritrecept.

loading...